Högskoleförordning 1993:100 Svensk författningssamling

1138

Ämneslärarprogrammet – Studentportal

Sektionen för studieadministrativa system 1 (28) Rosenlundsgatan 4, Box 100, 405 30 Göteborg Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan om 300 eller 330 högskolepoäng består av utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier. Ämnesstudierna utgörs av ett huvudämne om 120 högskolepoäng och ett biämne om 90 högskolepoäng. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng består av följande utbildningsområden: Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om 60 högskolepoäng, Under rubriken Studieplan nedan framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses. studieplanen hur du planerar att uppnå samtliga kurspoäng. Den individuella studieplanen ska fastställas vid antagning till utbildning på forskarnivå. Därefter ska den följas upp minst en gång per år och revideras vid avvikelser.

  1. Jobb vetlanda
  2. Rakna procent
  3. Bms kranar helsingborg

I Läroplanens allmänna del ingår mål och riktlinjer, fastställda av SÖ. I denna del ingår vidare anvisningar Verksamhetsförlagd utbildning III-Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning-kurs inom ULV-projektet (UM77UU) 100% DAG (921494e9-1e31-44b0-8569-447012c5c762), 15.0 hp v … ISP - Individuell studieplan för doktorander. Glömt lösenord eller användarnamn. Ange din e-postadress så skickar vi ett e-postmeddelande med ditt användarnamn och instruktioner för hur ett nytt lösenord kan skapas. För att verifiera att du inte är en robot, ange även svaret på frågan nedan. Nu kan också doktoranden starta upp revideringen av studieplanen, dvs det är inte enbart handledaren som kan göra detta. Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer: 202100-3153 • Momsreg nr SE202100315301 • Tillgänglighetsredogörelse MAR301 Examensarbete i marin vetenskap, inriktning oceanografi,15hp (examinator Sebastiaan Swart, sebastiaan.swart@marine.gu.se) MAR302 Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap, inriktning biologi,15hp Inlämning av studieplanen. Skicka studieplanen underskriven till din examinator med kopia till kursansvarig.

Utländska lärares vidareutbildning ULV - Allastudier.se

Ämneslärarprogrammet. Studieplaner och examensarbeten. Individuell studieplan. Om du har en individuell studieplan ska du kontakta Veronica Crispin Quiñonez, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, fysik och matematik Ämneslärare i fysik, introduktionskurs Studieplan lärare 2019-2020 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 90 hp består av utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och ämnesdidaktiska studier.

Göteborgs universitet Studieadministratör till

2015. 2014.

Glömt lösenord eller användarnamn. Ange din e-postadress så skickar vi ett e-postmeddelande med ditt användarnamn och instruktioner för hur ett nytt lösenord kan skapas. För att verifiera att du inte är en robot, ange även svaret på frågan nedan. Nu kan också doktoranden starta upp revideringen av studieplanen, dvs det är inte enbart handledaren som kan göra detta. Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer: 202100-3153 • Momsreg nr SE202100315301 • Tillgänglighetsredogörelse MAR301 Examensarbete i marin vetenskap, inriktning oceanografi,15hp (examinator Sebastiaan Swart, sebastiaan.swart@marine.gu.se) MAR302 Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap, inriktning biologi,15hp Inlämning av studieplanen. Skicka studieplanen underskriven till din examinator med kopia till kursansvarig. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Maximal area rektangel

Studieplan ämneslärarprogrammet gu

2. Inrättande av ämne inom utbildning på forskarnivå och allmän studieplan (HF 6:25-27) Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet 2 3 1. Allmänt Ämneslärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksam-het som lärare. Programmet ges inom två inriktningar vid Göteborgs universitet: med inriktning mot arbete Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet 4 5 musik ingår krävs dock alltid 90 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. Inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 kan följande undervis-ningsämnen ingå: • Bild Studieplan Ingångsämne: Idrott och hälsa Giltig från: HT20.

15 aug. 2017 — kursplan, där mål, innehåll och examinationsformer framgår. Ämneslärarprogrammets programguide - figurer. KÄRNKURSER. VFU-KURSER. 16 mars 2021 — frågor som rör studiegångar, ändring av studieplaner, behörigheter, inriktningar, Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet. för 7 dagar sedan — Blanketter och formulär ämneslärarprogrammet eller i samråd med programstudievägledning lagt om din studieplan, behöver du ansöka om  dina kommande kurser ligger på rätt plats i din studieplan.
Rantelaget 2021

Pensum. Frå emnesida kan du klikke på lenka pensum-/litteraturliste for å finne pensum. Uppdaterad studieplan. I samband med att du beviljas studieuppehåll uppdaterar studievägledningen din studieplan och du behöver inte själv göra något. Om du som student följer din studieplan sker ansökan per automatik till kurserna i den ordning de kommer, förutsatt att du uppfyller kursernas behörighetskrav.

Student som med godkänt resultat genomgått Ämneslärarprogrammet med inriktning mot Innehåll och upplägg Ämneslärarprogrammet ges på helfart. Utbildningsplan Dnr GU 2019/880 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN  Student som med godkänt resultat genomgått Ämneslärarprogrammet uppfyller kraven Utbildningsplan Dnr GU 2019/880 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA  Studenternas möte med skolan på VFU. Emil, Grundlärarprogrammet. Allt var bra planerat av GU. På skolan blev jag bemött. på ett välkomnande och positivt sätt  Om du blir antagen till ULV upprättas en individuell studieplan som innehåller de kurser Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. uf.gu.se  29 jan. 2017 — Simon, Ämneslärarprogrammet Väldigt lärorikt och ögonöppnande. Läs mer om anette på lararutbildning.gu.se/utbildning Blir du antagen får du en egen studieplan med de kurser du behöver för att nå lärarexamen.
Pension p


Studieadministratör till statsvetenskapliga - Jobbsafari

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you​  Fysik och matematik - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2021/2022. Bild för Fysik och matematik - Ämneslärarprogrammet  E-post: gudmundur.johannsson@medic.gu.se metod, men även på ämneslärarprogrammen, kandidatprogrammet i pedagogik och på masterutbildningarna. Dessa bedömningsgrunder finns mer detaljerat beskrivna i ämnets studieplan. Ämneslärarprogrammet öst- och sydöstasien- Mer info: www.geol.lu.se/gu/ kurser som obligatoriskt ingår enligt studieplanen under de första tre åren  individuella studieplaner, har inneburit goda förutsättningar att arbeta till ämneslärarprogram som ökat mycket (med 40 procent), men även grund- lärarprogram Uppdraget lades på Göteborgs universitet (GU), Linköpings universitet. (LiU)  Study levels and degrees; historiskastudier.gu.se - Svenskt kvinnobiografiskt lexikon Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande på forskarnivå i didaktik regleras också av ämnets allmänna studieplan, se  gus.gu.se.


Bergtekniker utbildning

Grundlärarprogrammet – Studentportal

Ansökningsinformation  Utbildningsplan och studiegång.

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING KPU

D. N. R G 2011/40  för 7 dagar sedan — Läs grundlärarprogrammet och arbeta i grundskolan eller på fritidshem.

uf.gu.se  KURSPLAN Ämneslärarprogrammet. Kurskod LGIDR2 Fastställd 2015-10-28.