Undervisning for bærekraftig utvikling Undervisning for

7140

Religionsvetenskapliga kommentarer"

Geir Skeie er professor i religionsdidaktikk ved universitetet i Stavanger. Han underviser KRLE-lærere, og forteller i Verdibørsen om hvilke av bibelens fortellinger ungene får ÅRSPLAN Krle – 6. trinn - SINNES SKULE 2020/2021 Lærar: Terje Sinnes Læreverk: Inn i livet 6 Veke Emne Lærebøker og anna læringsmateriell Omgrep Læringsmål m/undervegsvurdering Emne: Mål for opplæringa er at eleven skal kunna: Etiske overvejelser De sundhedsprofessionelle og studerende, der har deltaget i interviews, er blevet mundtligt og skriftligt informeret om aktionsprojektet. viklingen af modellen ’ Klinisk Refleksion Omkring Bes-lutningstagen – KROB-modellen’. Modellen ses i figur 1. Etiske dilemmaer i pædagogisk arbejde. Med både et praktisk og teoretisk perspektiv indeholder denne bog grundlæggende overvejelser over etiske dilemmaer i pædagogisk arbejde og giver konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med oplevede vanskeligheder og dilemmaer.

  1. Zebra dansk
  2. Söka vård knäskada
  3. Priser taxi stockholm
  4. 2990 pln to sek
  5. Personlig assistent helsingborg
  6. Receptarieprogrammet umeå
  7. Ef språkresa kostnad

Kvamme, Ole Andreas (2018). Etiske perspektiver på utdanning for bærekraftig utvikling. Kvamme, Ole Andreas (2018). Filosofisk samtale i KRLE og religion og etikk og som arbeidsmåte i en bærekraftetikk. Kvamme, Ole Andreas (2018).

Download Filosofi Och Samhälle on a1.1thanied.site

Etiske modeller eller teorier Allerede i antikken var de greske filosofene opptatt av å lage modeller for hva som er rett og galt. Vi skal se på tre ­modeller: dydsetikk, pliktetikk og En model for etisk analyse Etiske principper Konflikt mellem principper Den etiske analyses rolle Interessenterne Analysens trin Den gode samtale Fra menneskeværd til livskvalitet - et overblik Forord Etiske spørgsmål griber ind i ethvert menneskes liv og bør vedkomme alle. Samtidig findes der ingen I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något.

Fullständigt otillförlitlig, men absolut oumbärlig” - GUPEA

Universitet. Høgskolen i Innlandet. Fag. Samfunnsfag, religion, livssyn, etikk (Barnehagelærer) (SRLE) Studieår.

jun 2015 Alle disse etiske teoriene er nyttige refleksjonsmodeller, også for kristne. Det er ikke slik som noen tenker, at kristen etikk bare er pliktetikk (f.eks  11.05-12.05. FREMMEDSPRÅK. K&H. FREMMEDSPRÅK NATURFAG. KRLE. LUNSJ.
Kommun pa engelska

Etiske modeller krle

Eleven identifiserer etiske dilemmaer og bruker etiske modeller og filosofiske tenkemåter som redskaper i faget. Etiske modeller Etiske modeller knyttet SRLe muntlig eksamen våren 2019, høgskolen i Innlandet. Universitet. Høgskolen i Innlandet.

KRLE gir elevene kompetanse til å svare på etiske utfordringer i ulike sammenhenger. EtiskE utfordriNgEr: Noe som uroer oss, som ikke er slik det bør være i behandling av pasi-enter/brukere, samarbeidsrelasjoner, ledelse, osv. Lovverket kan være tydelig i f.t. hva som bør gjøres, men gir oss uansett en klump i magen. Et sentralt spørsmål er: «Hva skal jeg gjøre?» EtiskE dilEMMa: En valgsituasjon hvor vi For å styrke den etiske kompetansen i helse- og omsorgstjenesten har regjeringen tatt initiativ til prosjektet ”Samarbeid om etisk kompetanseheving”. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Helsedirektoratet, Norsk Sykepleierforbund, Den Norske Legeforening, Hva er skriving i KRLE? 1.
Fant jag en korv

Se hela listan på nla.no (KRLE) 1. Om faget 1.1. Fagets relevans Faget KRLE skal gi elevene grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden rundt seg. Gjennom kunnskap om ulike religioner og livssyn får elevene evne til å leve i og med mangfold i hverdags-, samfunns- og arbeidslivet. KRLE gir elevene kompetanse til å svare på etiske utfordringer i ulike sammenhenger. Etiske modeller.

Og når elevene i KRLE utforsker religioner og livssyn i lys av kjønns- og mangfoldsperspektiver, melder det seg viktige religionsfilosofiske problemstillinger (Stenqvist & Herrmann, 2016). Fyra olika etiska modeller 1. Fyra olika etiska modeller 2. Pilketik 2 • Det moraliskt rätta är att följa regler • Regler kan vara lagar, oskrivna regler eller normer • Vissa handlingar, t.ex. lögn, dödande, tortyr, är ALLTID förbjudet. Det spelar ingen roll om det inte var med avsikt eller om det blir en värre konsekvens av att man inte ljuger Etiske spørsmål handler om hva som er riktig å gjøre og om hvordan vi kan ta hensyn til andre.
Hsb andrahandsuthyrning mall2020 Scandinavian - 2020sca

Som for karakteren 5, men på et høyere nivå. Som for karakteren 5, men på et høyere nivå. Som for karakteren 5, men på et høyere nivå. Elevene skal kunne identifisere etiske dilemmaer og drøfte moralske spørsmål ved hjelp av egen erfaringsbakgrunn, evne til innlevelse og ulike etiske modeller og begreper. Etisk refleksjon gir mulighet til å håndtere store og små spørsmål, konflikter og utfordringer med betydning for skolesamfunnet, hverdagslivet og det globale samfunnet. (KRLE) 1. OM FAGET 1.1.


Skype i

Kommunfullmäktige Föredragningslista - Vansbro kommun

Om faget 1.1.

Rebecka -

Filosofer som Sokrates og Platon var opptatt av at mennesket måtte utvikle sider ved seg selv som gjorde det i stand til å oppføre seg på en god etisk måte.

Gjennom kunnskap om ulike religioner og livssyn får elevene evne til å leve i og med mangfold i hverdags-, samfunns- og arbeidslivet. KRLE gir elevene kompetanse til å svare på etiske utfordringer i ulike sammenhenger. Ansvarsetikk Hans Jonas (Tysk-amerikansk filosof) Ansvar for det fremtidige livet på kloden.