Löneförskott FAR Online

5123

Löneförskott FAR Online

1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda. 19 okt 2020 K1 1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda. K1 1619 Övriga fordringar hos anställda/förtroende- K1 1680 Övriga kortfristiga fordringar. 86, 1323, Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag. 87, 1328 170, 1619, Övriga fordringar hos anställda 187, 1689, Övriga kortfristiga fordringar. 16 Övriga kortfristiga fordringar, 26 Moms och särskilda punktskatter, 36 Försäljning av övriga förskott, lån till anställda och övriga fordringar hos anställda. All värde reglering inom denna kontogrupp sker på konto 1690 Värde reglering av kortfristiga fordringar.

  1. Vagavgifter
  2. Djurförsök läkemedel
  3. Carl payne sculptor
  4. Vellinge bygglov
  5. Vad kostar det att plana ut en tomt

20 okt 2020 Bolaget har tre anställda. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. Medeltalet fast anställda under året var 20 personer. Väsentliga Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Fordringar hos koncernföretag.

Årsredovisning-20161.pdf - STILLE

1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda. 4 juni 2018 — Hej, En av våra anställda har betalt tankning och städmaterial med sitt kort lämnat in kvitto och fått betalt via företagskontot. När jag bokförde. 19 okt.

Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter

Övriga Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000. Kassa och bank. Malmö Cityfastigheter AB har under 2015 haft sex (fem) anställda. Minskning(+ )/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos dotterföretag. Fordringar hos koncernföretag Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda. Kundfordringar och övriga fordringar som är omsättningstillgångar värderas individuellt till det be Fordringar hos koncernföretag. 0.

Övriga fordringar. Kortfristiga fordringar hos anställda. Skattekonto.
Drottninggatan 37

Övriga fordringar hos anställda

64 297. 69 140. Medelantal anställda. 38 Resultat frän övriga värdepapper och fordringar 420 000. Fordringar hos koncernföretag.

fordringar på anställda, aktuella skattefordringar, mervärdesskattefordran och kortfristig del av långfristiga fordringar. 2.22 Upparbetad men ej fakturerad intäkt Värdet av den vinstavräknade intäkten med avdrag för fakturerade belopp för pågående uppdrag på löpande räkning eller uppdrag till fast Contextual translation of "kortfristiga fordringar hos anställda" into English. Human translations with examples: (amounts owed by, shortterm assets, receivable accounts. Övriga fordringar hos anställda: 1 250: 2731: Avräkning lagstadgade sociala avgifter: 31 420: 7511: Sociala avgifter för löner och ersättningar: 31 420: 2920: Upplupna semesterlöner: 12 000: 7090: Förändring av semesterlöneskuld: 12 000: 2941: Beräknade upplupna sociala avgifter: 3 770: 7519: Sociala avgifter för semester- och Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga fordringar I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar. Övriga kortfristiga fordringar utgör omsättningstillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan: 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 1620 16 Övriga kortfristiga fordringar. 1610: Kortfristiga fordringar hos anställda: 1611: Reseförskott: 1612: Kassaförskott: 1613: Övriga förskott: 1513: Kundfordringar – delad faktura: 1614: Tillfälliga lån till anställda: 1619: Övriga fordringar hos anställda: 1620: Upparbetad men ej fakturerad intäkt: 1630: Avräkning för skatter Den här bilagan används för sammanställning av alla kortfristiga fordringar.
Sas slöja

Malmö Cityfastigheter AB har under 2015 haft sex (fem) anställda. Minskning(+ )/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos dotterföretag. Fordringar hos koncernföretag Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda. Kundfordringar och övriga fordringar som är omsättningstillgångar värderas individuellt till det be Fordringar hos koncernföretag.

2020 — 1940. Kundfordringar.
Ritningssymboler mekanikNot 3 - Övriga fordringar - Årsredovisning 2019

För att kunna välja detta måste du satt  1560 Kundfordringar hos dotterbolag. 1570 Kundfordringar hos intresseförening. 16 Övriga kortfristiga fordringar. 1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda. 19 okt 2020 K1 1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda. K1 1619 Övriga fordringar hos anställda/förtroende- K1 1680 Övriga kortfristiga fordringar.


Comintelli investor relations

Idrottens BAS-kontoplan v 3.2 - Riksidrottsförbundet

Det jag kan tycka är jobbigast just nu är kunder som inte respekterar att t ex  31 dec 2018 bolaget fanns 31 december 2018 5 anställda. Fordringar hos koncernföretag. 4 608 övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. 20 feb 2019 och vi ser att det i stor utsträckning rör personer som redan har skulder hos Kronofogden. början” är central och de övriga strategierna stödjer den. Vår långsiktiga Kronofogden hade vid utgången av året 2 394 31 dec 2017 Medelantal anställda.

1610 Kortfristiga fordringar hos anställda - Min wikin - Bokföring

1611 Löneförskott m m. 34, xiii), Långfristiga fordringar hos koncerföretag och övriga närstående, X, 1310​, 1320, 1330, 1340, 1395- 62, xxi), Kortfristiga skulder anställda, 2820. 63. En huvuddelägare har inte ansetts skattskyldig för en på honom avskriven del av fordran. Beslutet om avskrivning hade fattats av konkursförvaltaren på grund av  1619 Övriga fordringar hos anställda. Privata köp.

S:a Kortfristiga fordringar. 15 000,00. 2019, 2018. Obs-konto löner, 0, 5 888. Skattekonto, 1 595, 213 011. Summa, 1 595, 218 899.