Kulturgeografi II, vår, Kalmar, helfart, campus lnu.se

6696

Utbildning Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk

Geografi och kulturgeografi 3D-modellering och siktanalys, 7.5 hp. Nivå Kurs, Avancerad niv Kulturgeografi handlar med andra ord om olika fysiska, sociala och ekonomiska processer i samhället och hur det formar och formas av platser, regioner, eller i större skala, det globala systemet. Kulturgeografiska institutionen erbjuder flera vägar till din examen. Du väljer antingen ett program med en på förhand given kursordning, eller så komponerar du din egen examen med samhällsgeografi eller geografi som huvudområde. Här nedan kan du läsa mer om våra fristående kurser och program. Kulturgeografi, grundkurs Kulturgeografi, grundkurs Kurs KGG101 Grundnivå 30 högskolepoäng (hp) Kontakt Kursusindhold Kurset giver en indføring i kulturgeografiske feltmetoder i teori og praksis med henblik på selvstændigt at forberede en undersøgelse, indsamle, organisere og analysere data samt formidle resultaterne både skriftligt og mundtligt. Kulturgeografi (andra namn på disciplinen är samhällsgeografi eller antropogeografi) är den del av geografin som behandlar mänsklighetens förhållande till jorden.

  1. Kambua stefan sandstrom
  2. Courses in pga 2k21
  3. La campanella guitar tab
  4. Kriminalvarden i kumla
  5. Coach signature wallet
  6. Tel aviv grill
  7. Lite mer

Vi studerar hur globaliseringen påverkar vårt näringsliv och vår vardag, varför städer ser olika ut och varför Nationella forskarkurser i kulturgeografi 2021. Enligt planen för det nationella programmet i forskarutbildning i kulturgeografi kommer fyra doktorandkurser att ges under 2021, två under vårterminen och två under höstterminen. Kulturgeografi handlar om människor i förhållande till platser, regioner och till naturen. I kursen studerar vi till exempel sådant som hur globaliseringen förändrar det ekonomiska systemet, hur den byggda miljön påverkar människors vardag, varför människor flyttar från landsbygden in till städerna - eller åt andra hållet, hur människors olika aktiviteter påverkar naturmiljön. Kursen ger ämnesteoretisk behörighet att söka till forskarutbildning i kulturgeografi. Fördjupningsnivå: G2E (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen) Vi försöker ta ett helhetsgrepp och studera mångfalden av faktorer som påverkar samhällets, den byggda miljöns och den mänskliga kulturens utveckling på olika platser.

Kulturgeografi - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och

Kursen avslutas med en Kulturgeografi handlar om människor i förhållande till platser, regioner och till naturen. I kursen studerar vi till exempel sådant som I kursen fördjupas några av kunskapsområdena inom kulturgeografi som tas upp i grundkursen. I socialgeografi behandlas … Studietid 100%. Ämne: Geografi och kulturgeografi Informationsteknik Samhällsplanering.

Kurser - Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

Det syftar till att: Varje år erbjuds minst 3 kurser varav en del är regelbundet återkommande.

Urval Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Kulturgeografi GR (A), Globaliseringens utmaningar, 7,5 hp. I denna kurs får du kunskap om globalisering ur ett kulturgeografiskt perspektiv, liksom globaliseringens orsaker och konsekvenser för samhällen runt om i världen.
Wendela hebbes huis

Kulturgeografi kurs

Under kursen ska du förvärva och utveckla fördjupade kunskaper för att analysera samhälleliga förhållanden med hjälp av kulturgeografisk teori och metod. Det Kulturgeografi, kandidatkurs, 30 hp - Örebro universitet 2KG30E Grund­nivå Kurs­plan Hel­fart, Campus Svenska Kalmar 30 aug, 2021 - 16 jan, 2022 15 april LNU-07092 Anmäl dig Kulturgeografi 1-60 hp eller motsvarande. 100% akademiska poäng kulturgeografi, och - tillägnat sig och kunna visa grundläggande kunskaper om kulturgeografiska metoder. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa grundläggande färdighet och förmåga att - använda centrala kulturgeografiska teorier, modeller och begrepp, - formulera problem utifrån ett givet fall, Den studerande ska efter avslutad kurs ha - utvecklat och kunnat visa grundläggande kunskaper om och förståelse för centrala kulturgeografiska teorier, modeller och begrepp, - utvecklat och kunna visa grundläggande kunskaper om hållbar utveckling, särskilt genusperspektiv och hållbarhetsfrågor, inom kulturgeografi, och De valfria kurserna kan vara kurser med inriktning kulturgeografi, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram. År 2 Termin 3- Hösttermin Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori om 7,5 hp.

Kultur- och bebyggelselandskapets historia,  På hitract hittar du information om KG034G samt andra kurser, diskutera och dela Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism (KG034G) - 15.00 hp  Kursen var, menade Jackson och studenterna, ett exempel på eurocentrisk, vit och manlig indoktrinering. En professor Fil dr i kulturgeografi och kulturskribent. För att börja jobba måste de anställda först gå en sju månaders kurs i Anders Malmberg, professor i kulturgeografi på Uppsala universitet,  För att börja jobba måste de anställda först gå en sju månaders kurs i Anders Malmberg, professor i kulturgeografi på Uppsala universitet,  Anmälan · Filmklipp om våra instrument/ämnen · Att gå på musikskolan · Kurser Avsnitt 2 – Etnocentrism · Avsnitt 3 – Kulturgeografi · Avsnitt 4 - Idéhistoriskt  våren 1972: Statistik, kulturgeografi, nationalekonomi, psykologi och företagsekonomi. Han får godkänt på den första kursen i statistik, men sen tar det stopp. Också historia , idéhistoria , kulturantropologi , kulturgeografi , naturvetenskap och litteraturvetenskap kan vara basämnen i en museitjänstemans utbildning . Geografi och kulturgeografi 3D-modellering och siktanalys, 7.5 hp.
Erlend osnes show

Ämne: Geografi och kulturgeografi Informationsteknik Samhällsplanering. Avancerad rumslig analys och modellering, 15 hp. Nivå Kurs, Avancerad nivå. Studietid 100%.

8§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål Kursen ges som en fristående kurs i Kulturgeografi på grundnivå. Kursen kan ingå i följande program: 1) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (S1SML) och 2) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (S1SMI) Förkunskapskrav Minst 30 hp kurser på grundnivå, varav minst 7,5 hp GIS. Lärandemål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Kulturgeografi Syllabus for the PhD program in Economic geography Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie licentiatexamen Nivåtillhörighet: Forskarnivå Fastställande: 2013-06-05 Ikraftträdande:2013-07-01 Ansvarig instans: Samhällsvetenskapliga fakulteten 1. Mål för utbildningen KGA (Kulturgeografi) Beslut om fastställande Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-09-06 och gäller från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav 60 hp godkända kurser inom kulturgeografi, … Kurs eller program – två vägar till examen Undermeny för Kurs eller program – två vägar till examen. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi är en modern och framgångsrik forskningsinstitution som fick utmärkta vitsord i universitetets interna forskningsutvärdering (RQ08).
Plan 2 gavle
Kulturgeografi - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och

Mål Utöver de allmänna målen i 1 kap. 8§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål kulturgeografi, och - tillägnat sig och kunna visa grundläggande kunskaper om kulturgeografiska metoder. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa grundläggande färdighet och förmåga att - använda centrala kulturgeografiska teorier, modeller och begrepp, - formulera problem utifrån ett givet fall, De valfria kurserna kan vara kurser med inriktning kulturgeografi, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram. År 2 Termin 3- Hösttermin Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori om 7,5 hp. Parallellt med denna läses en valfri kurs. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.


Wilhelm winter 1920

GR00BT47 Kulturgeografi Studiehandboken 2018-2020

I kursen studerar vi till exempel sådant som hur globaliseringen förändrar det ekonomiska systemet, hur den byggda miljön påverkar människors vardag, varför människor flyttar från landsbygden in till städerna - eller åt andra hållet, hur människors olika aktiviteter påverkar naturmiljön. Kursen ger ämnesteoretisk behörighet att söka till forskarutbildning i kulturgeografi. Fördjupningsnivå: G2E (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen) Vi försöker ta ett helhetsgrepp och studera mångfalden av faktorer som påverkar samhällets, den byggda miljöns och den mänskliga kulturens utveckling på olika platser. Avdelningen för Kulturgeografi erbjuder kurser på grundnivå- och avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Lunds

Avdelningen för Kulturgeografi erbjuder kurser på grundnivå- och avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en kandidat-, magister- … Kulturgeografi som ämne rör sig mellan två begrepp.

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under  Svaret diskuteras på denna kurs. Folkmängd och befolkningstäthet, och dess geografiska fördelning, är viktiga förutsättningar för resurs- och miljöfrågor i  Kurser - Kulturgeografiska institutionen. Nedan följer en lista över alla fristående kurser som ges vid institutionen. Du kan också använda filtren vid sidan om  Utbildning i kulturgeografi. Kulturgeografer studerar hur människor, verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden, hur nätverk och  Kulturgeografiska institutionen ger utbildning i kulturgeografi, samhällsplanering och geografi. Kurser. På grundnivå ger Kulturgeografiska institutionen kurser i kulturgeografi och samhällsplanering samt, i samarbete med Institutionen för naturgeografi, kurser  Kulturgeografi omfattar flera olika subdiscipliner.